Maryjo - módl się za nami

W miesiącu maju trwamy na modlitwie przy najukochańszej Matce. Pragniemy pięknym 
śpiewem litanii loretańskiej uczcić Jej Imię, a także zwrócić uwagę na określające Ją 
przymioty. Zawierzamy Ci Maryjo nasz kraj, naszą parafię, każdą i każdego z osobna. 
Wypraszaj łaski, których tak bardzo potrzebujemy. 

Wszystkich zapraszamy na nabożeństwa majowe do wspólnej modlitwy. 
Od poniedziałku do soboty na godz. 17.30
Natomiast w niedzielę na godz. 16.30

Dodatkowe informacje