Dyspensa ks. Abp Wacława Depo - 24.03.2020

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związku z „Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznychw najbliższych tygodniachz dnia 21marca br.,wszystkim wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, a także wszystkim przebywającym na jej terytorium udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Powyższa dyspensa obowiązuje od dnia jej podpisania, aż do odwołania.Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej. Usilnie prosi się także ogłoszenie jej wiernym,umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych. Abp Wacław Depo

 

Dodatkowe informacje