Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1316    Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.


Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii po 2 letnim przygotowaniu, poprzez udział w specjalnych spotkaniach lub nabożeństwach, w określonych terminach przez parafię.

Do przystąpienia do sakramentu bierzmowania w zwykłej sytuacji, wymaga się:

  1. Metrykę chrztu,
  2. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie szkolnej
  3. Udział we wspomnianych spotkaniach i nabożeństach

Dodatkowe informacje