Chór parafialny

    Muzyka kościelna jest nieodzowną częścią liturgii. Szczególna rola przypada śpiewowi, który jest nazywany duszą muzyki sakralnej (tak jak jej ciałem są instrumenty muzyczne, a wśród nich zwłaszcza organy).

    Prawdziwym sensem i celem muzyki kościelnej jest pragnienie dosięgnięcia choćby na jeden moment tajemnicy samego Boga. Wspaniałą kartę w historii muzyki kościelnej stanowi śpiew chorałowy z okresu średniowiecza oraz późniejszy - wielogłosowy.
Wystarczy tu wspomnieć kompozycje Haendla czy Mozarta (motety, kantaty, oratoria
i msze), które po dziś dzień zachwycają swym niebiańskim pięknem.
     Patronką muzyki kościelnej jest św. Cecylia (której wspomnienie przypada 22 listopada), zaś niezwykłą zachętę do śpiewu stanowi motto św. Augustyna: " Qui bene cantat - bis orat", co w tłumaczeniu brzmi: kto dobrze śpiewa - podwójnie się modli.

    Wszystkich chętnych, którzy obdarzeni są od Boga talentem śpiewu i pragnęliby go rozwijać serdecznie zapraszamy !!!
Próby chóru odbywają się w czwartki od godz. 18.30

Organista:

mgr Leszek Cielebąk

Dodatkowe informacje