My duszpasterze dziękujemy Wam Parafianom za Wasze świadectwo wiary poprzez uczestnictwo w Mszach Świętych, za troskę o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu religijnym, za pielęgnowanie chrześcijańskich tradycji w rodzinach, za wszelką współpracę z nami duszpasterzami i za wszelkie dobro nam okazywane.

                                                                                     Z Bożym błogosławieństwem

                                                                                                 Duszpasterze

Proboszcz

Ks. prałat Jan WAJS

  • prepozyt Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko - Żareckiej
  • dekanalny ojciec duchowny
  • święcenia prezbiteratu 10.06.1973 r.
  • w parafii od 2004 r.

 

 

 

       "Głosić chwałę Pana"

Wikariusz

Ks. mgr Michał Zimny

 

 

 

 

 

 

 

 
" Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali."
2 Kor 12,9

Dodatkowe informacje