My duszpasterze dziękujemy Wam Parafianom za Wasze świadectwo wiary poprzez uczestnictwo w Mszach Świętych, za troskę o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu religijnym, za pielęgnowanie chrześcijańskich tradycji w rodzinach, za wszelką współpracę z nami duszpasterzami i za wszelkie dobro nam okazywane.

                                                                 Z Bożym błogosławieństwem

                                                                                       Duszpasterze

Proboszcz

Ks. kanonik Stanisław KOTYL

  • w parafii od 2018 r.

 

 

 

       

Wikariusz

Ks. Kamil JASTRZĄB

"Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?" Rz, 35a

  • święcenia prezbiteratu 2021 r. 
  • w parafii od 2021 r.

Senior

Ks. prałat Jan WAJS

 

 

 

 

 

 

 

 

       "Głosić chwałę Pana"

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

Bł. Ludwik Roch Gietyngier (1927),
ks. Eugeniusz Maślankiewicz (1928),
ks. Stefan Kruszyński (1939),
ks. Franciszek Januszewski (1943),

Czytaj więcej...

PROBOSZCZOWIE PARAFII

ks. Aleksander Cugowski (1925-1934),
ks. Stanisław Ufniarski (1934-1939),
ks. Stefan Banasiński (1939-1952),
ks. Zygmunt Flisowski (1952-1970)

Czytaj więcej...

WIKARIUSZE PARAFII

ks. Henryk Polak (1963-1965)

ks. Stanisław Majchrzak (1963-1965)

ks. Stanisław Hojwa (1965-1970)

ks. Józef Klekot (1965-1970)

ks. Czesław Tomczyk (1967-1970)

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje