My duszpasterze dziękujemy Wam Parafianom za Wasze świadectwo wiary poprzez uczestnictwo w Mszach Świętych, za troskę o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu religijnym, za pielęgnowanie chrześcijańskich tradycji w rodzinach, za wszelką współpracę z nami duszpasterzami i za wszelkie dobro nam okazywane.

                                                                                     Z Bożym błogosławieństwem

                                                                                                 Duszpasterze

Proboszcz

Ks. kanonik Stanisław KOTYL

  • w parafii od 2018 r.

 

 

 

       

Wikariusz

Ks. Kamil JASTRZĄB

"Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?" Rz, 35a

  • święcenia prezbiteratu 2021 r. 
  • w parafii od 2021 r.

Senior

Ks. prałat Jan WAJS

 

 

 

 

 

 

 

 

       "Głosić chwałę Pana"

Dodatkowe informacje