Wikariusz

Ks. mgr Michał Zimny

 

 

 

 

 

 

 

 
" Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali."
2 Kor 12,9

Dodatkowe informacje