Intencj mszalne: 13-19.12.2019

13.12.2019 – Piątek, wsp. Św. Łucji – dziewicy i męczennicy;

  7.00 + Marek Ślęzak – od Ireny i Wacława Sosnowskich;

17.00 + Stanisław Morawiec – od rodziny Dłubałów z ul. Konwalii;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:  

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Małgorzata Solarczyk - od rodziny Frukaczów;

+ Stanisława Kowacka – od współpracowników syna Włodzimierza z Produkcji

i Laboratorium z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Myszkowie;

+ Tadeusz Maślankiewicz w rocznicę śmierci;

+ Teresa Leks - od znajomych: Okraskowej i Dudowej;

+ Arleta Kołodziejczyk - od koleżanki Moniki Machura z Myszkowa;

+ Mieczysław Kwiecień - od koleżanek i kolegów synowej Joanny z Urzędu Skarbowego w Myszkowie;

+ Grzegorz Sokół - od sąsiadów Berezów;

+ Grzegorz Wojciechowski - od Anety i Jacka Czyż z dziećmi;

+ Izabela Rajczyk - Buła - od rodziny Nędzów;

+ Daniela Grzegorczyk – od Małgorzaty i Romana Gradzik z rodziną;

+ Jerzy Machura - od Cieniuchów i Labochów;

+ Wojciech Kustrzyński – od Teresy i Witolda Wyrodek;

+ Teodozja Kasznia – od Haliny i Grzegorza Pink;

+ Marcin Płaczek – od Kasi, Gosi i Małgosi;

+ Zofia Stala – od Stanisławy Marszałek z rodziną;

+ Witold Tomzik – od rodziny Bachanków;

+ Stanisława Jędrycha – od Ewy z rodziną;

+ Teresa Płaczek – od Anety, Remigiusza i Dominiki Mikołajczyk;

+ Helena Gurbała – od sąsiadów z ulicy Berka Joselewicza;

+ Marcin Piątek – od Bożeny Witczyk z synami;

+ Grzegorz Skorek – od Mariana Sochy z rodziną;

+ Janusz Kubis – od sąsiadów z bloku 65 i 69;

+ Anna Jarno – od rodziny Sieczków i Chabrów;

+ Mariusz Piliński – od Zakładu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Władysław Hulbój – od Małgorzaty i Stanisława Ptasińskich z dziećmi;

+ Mateusz Kaczmarzyk – od Przyjaciół Dziadków Kaczmarzyków z Klubu Seniora – Barwy Jesieni;

+ Czesław Czernecki – od Stanisławy Zasuń;

+ Zbigniew Wolski – od kuzynki Teresy Janikowskiej;

+ Bartłomiej Lebiocki – od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej;

+ Dariusz Klamek – od pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki;

+ Jan, Katarzyna, Alina Kozak, Stanisław, Józef, Józefa Hocaś;

+ Marianna Bugaj – od Marioli i Janusza Marzec z córką;

+ Edward Szpak w 8 rocznicę śmierci;

OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU:  + Edward Nowak;+ Marianna Zamorowska;

+ Henryk Kwiatkowski; + Stanisław Trepka;

14.12.2019 – Sobota, wsp. Św. Jana od Krzyża – Prezbitera i Doktora Kościoła;

  7.00 + Józef w 3 rocznicę śmierci, Wiesława, Konstancja, Stanisław Zamorscy;

17.00 + Stanisław Morawski – od koleżanek i kolegów brata Jerzego;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) O łaskę zdrowia dla Przemysława;

15.12.2019 – III Niedziela Adwentu – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych;

  7.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP;

  8.00 + Adam Nowak – od mamy i siostry Jolanty;

10.00 + Wiesława, Walenty Szelest – od brata z rodziną z Oświęcimia;

11.30 – Za parafian;

17.00 + Stanisław Musialik – od chrześniaka Wiesława Rzepki z rodziną;

16.12.2019 – Poniedziałek;

  8.00 + Stanisław Morawiec – od chrześnicy Joanny Rosikoń z rodziną;

17.00 – 1) + Wiesława Maślankiewicz – od brata Stefana z rodziną;

                2) + Marek Ślęzak – od Teresy Haładus z rodziną;

17.12.2019 – Wtorek;

  8.00 + Adam Nowak – od kuzynki Joanny Pilis z rodziną;

17.00 1) + Anatoliusz Kaczmarzyk – od pracowników obsługi z kuchni córki Iwony

w Szkole Podstawowej nr 5 w Myszkowie;

             2) + Wiesława Szelest – od kuzynek z Łasku: Jadzi z mężem i Krystyny z rodziną;

18.12.2019 – Środa, Zakończenie Rekolekcji Adwentowych;

  8.00 – 1) + Wiesława Maślankiewicz – od rodziny Szyja i Maszczyk;

               2) + Arleta Kołodziejczyk – od Zofii Zamora i Joanny Gawrońskiej z rodziną;

17.00 – 1) + Stanisław Morawiec – od Cecylii i Tomasza Sokół z rodziną;

               2) + Marek Ślęzak – od Bogusławy Strzeleckiej z rodziną;

19.12.2019 – Czwartek;

  7.00 + Wiesława Szelest – od Ireny Duda i Teresy Bereza;

17.00 + Ryszard, Czesława Kurek, Józefa, Józef Zamora;

18.00 + Adam Nowak – od kuzynki Alicji;

Dodatkowe informacje