Intencje mszalne: 3-9.12.2021

03.12.2021 – Piątek, wsp. św. Franciszka Ksawerego;

   7.00 + Jacek Pluta - od Agnieszki i Pawła Żarskich;

17.00 1) + Genowefa Kaczmarczyk - od rodziny Mizerów;

            2) + Augustyn Kowalski - od rodziny Szczepańskich;

            3) + Bogusław Kowacki - od Małgorzaty i Stanisława Gorczyca;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Romana, Zenon, Janusz Ochoccy;

+ Wiesława Kowalska - od koleżanek z pracy;

+ Alojzy Zieliński - od Barbary i Krzysztofa Major;

+ Miłosz Koral - od Iwony i Piotra;

+ Mirosław Kita - od Mariana Grucela z rodziną;

+ Paweł Stępień - od sąsiadów Zębików;

+ Genowefa Szpak - od Elizy i Krzysztofa Maślanków;

+ Maria Pompa - od Anny Ślimak i Elżbiety Gradzik z rodzinami z Częstochowy;

+ Maria Borkowska - od kolegów i koleżanek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żarkach;

+ Anna Biała - od Henryki Krulik z rodziną;

+ Aleksander Skorek - od Janochów z Myszkowa;

+ Henryk Słota - od byłych współpracowników żony Weroniki z ZDZ Żarki;

+ Józef Bomba - od Bogusława Gruceli z rodziną;

+ Zofia Janusiewicz - od sąsiadów Gorzelańczyków;

+ Monika Bubel - od kuzynki Doroty Macherzyńskiej;

+ Jarosław Labocha - od rodziny Samków i Macherzyńskich;

+ Irmina Beza - od córki Marioli;

+ Marzena Rosikoń - od rodziny Gradków z Przewodziszowic;

+ Irena Domaradzka - od Zdzisławy i Mariana Gruceli z rodziną;

+ Maria Nowak - od wnuczki Wiktorii z Danielem;

+ Krystyna Kozieł - od córki Magdaleny z mężem i dziećmi;

+ Janina Bulska - od Wioletty Zamora z rodziną

+ Andrzej Biedroń - od Ewy z rodziną.

 

04.12.2021 – Sobota, wsp. św. Barbary;

  7.00 + Lesław Krulik - od sąsiada Mariana Błaszczyka z żoną i dziećmi;

17.00 1) + Jan Dłubała - od siostry Barbary z rodziną;

            2) + Janina Pilis - od córki Krystyny z mężem;

W kościele św. Barbary:

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) W intencji Górników żywych i zmarłych;

*) Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Barbary i Janusza Erbel.

 

05.12.2021 -  II Niedziela Adwentu;

  7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP;

  8.00 + Jan Woldan w 14 r. śm., Wiesława, Józef Zamorscy;

10.00 + Bogusław Kowacki - od bratowej Bogumiły z rodziną

11.30 - ZA PARAFIAN;

*) O Boże błogosławieństwo dla Józefy Labocha w 85. r. urodzin;

*) Chrzest: Maja Depczyńska;

17.00 -  Msza św. różańcowa;

 

06.12.2021 – Poniedziałek, wsp. św. Mikołaja, biskupa;

  7.00 + Jan Dłubała - od rodziny Kocot z ul. Myszkowskiej;

17.00 1) + Jacek Pluta - od Marioli Majewskiej z rodziną;

            2) O Boże błogosławieństwo dla Ksawerego Mikołaja w 1. rocznicę urodzin;

18.00 + Genowefa Kaczmarczyk - od rodziny Bukalaków;

 

07.12.2021 – Wtorek, wsp. św. Ambrożego, biskupa;

  7.00 + Czesław Jędrycha - od córki Krystyny z rodziną;

17.00 1) + Lesław Krulik - od Joanny Szczepanek, Bożeny Domińczyk i Anety Ordon z rodzinami;

            2) + Bogusław Kowacki - od Barbary Służałek z mężem i rodziną;

18.00 1) + Wiesława Nowakowska - od syna Krzysztofa z rodziną;

            2) + Augustyn Kowalski - od rodziny Sikorskich.

 

08.12.2021 – Środa, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;

   7.00 + Genowefa Kaczmarczyk - od Teresy Nowakowskiej z mężem i synem Łukaszem;

 17.00 1) + Jan Dłubała - od Łukasza Wieczorka z żoną i dziećmi z Koniecpola;

             2) + Bogusław Kowacki - od sąsiada Kurka z rodziną;

 18.00 1) + Marianna Krulik - od rodziny Skrobaczów;

             2) - NOWENNA KU CZCI ŚW. JÓZEFA ZA ZMARŁYCH:  

+ Miłosz Koral - od rodziny Olszewskich;

+ Adam Maszczyk w 1. r. śm. - od córki z rodziną;

+ Mirosław Kita - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Paweł Stępień - od Andrzeja i Patrycji Sołtysik z rodziną;

+ Genowefa Szpak - od Eugeniusza Siurdy z rodziną;

+ Maria Pompa - od kuzynki Bogusławy Janocha z rodziną;

+ Maria Borkowska - od Dyrekcji, Nauczycieli i pracowników dawnego Gimnazjum w Żarkach;

+ Anna Biała - od Stanisława i Małgorzaty Radosz z rodziną;

+ Aleksander Skorek - od Romana i Małgorzaty Gradzik z rodziną;

+ Henryk Słota - od rodziny Karoń;

+ Józef Bomba - od OSP Żarki;

+ Zofia Janusiewicz - od Jana i Jolanty Ociepków;         

+ Monika Bubel - od kuzynki Doroty Macherzyńskiej;

+ Jarosław Labocha - od rodziny Samków i Macherzyńskich;

+ Irmina Beza - od wnuczki Judyty z mężem i synem Leonem;

+ Marzena Rosikoń - od Janiny i Wojciecha Kurków;

+ Irena Domaradzka - od Teresy i Bronisława Nowakowskich;

+ Maria Nowak - od sąsiadki Bernardy Majtka i Zofii Winkiel;

+ Krystyna Kozieł - od córki Justyny z dziećmi;

+ Andrzej Biedroń - od Krzysztofa Jędrycha z rodziną i siostrą Urszulą.

+ Alina, Zenobiusz, Józefa, Feliks Macherzyńscy, Stanisława, Stanisław Gil, Anna, Roman, Eugeniusz Szczepańscy, Felicja Maciejewska.

 

09.12.2021 – Czwartek;

  7.00 + Lesław Krulik - od Wacława i Otolii Pompów z Myszkowa;

17.00 1) + Wiesława z racji imienin i Józef Zamorscy, Jan Woldan;

            2) + Augustyn Kowalski - od Urszuli i Jerzego Sikorskich;

18.00 1) + Czesław Jędrycha - od rodziny Ordonów;

            2) + Bogusław Kowacki - od Marii Słota z rodziną. 

Dodatkowe informacje