Intencje mszalne: 6-12.05.2022

06.05.2022 – Piątek, święto św. Ap. Filipa i Jakuba;

   7.00 + Wiesława Rasztabiga - od Joanny Jarosz z rodz.;

17.00 1) + Andrzej Krulik - od Heleny Maślankiewicz z synem;

            2) + Stanisław Wojciechowski - od rodziny Kowarów i Rutkowskich;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:                                                   

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Miłosz Koral - od OSP Żarki;

+ Paweł Stępień - od Katarzyny i Michała Czarneckich;

+ Maria Borkowska - od sąsiadów Wieczorek i Tarapacz;

+ Grażyna Jaros - od Anny i Łukasza Jaskulskich z Myszkowa;

+ Stanisława i Zbigniew Bomba - od sąsiadów Caconiów z rodz.;

+ Włodzimierz Ptaszek - od Domu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Lesław Maszczyk - od Burmistrza Miasta i Gminy Żarki i Pracowników Urzędu;

+ Anna Gołuchowska - od Zofii i Romana Klimas;

+ Henryk Pakuła - od emerytowanych nauczycieli i pracowników SP im. Władysława Szafera w Żarkach;

+ Józef Garcarz - od Sławka Rosikoń z rodziną;

+ Bronisław Dorobisz - od Grażyny i Henryka Rzepki z rodziną;

+ Eugenia Kwiatkowska - od sąsiadki Justyny Bubel z dziećmi;

+ Grzegorz Zamora - od Kuklów i Sokołów;

+ Marian Kot - od Artura i Marii Skorek z dziećmi;

+ Janina Czernecka - od Waldemara i Krzysztofa Czerneckich;

+ Aniela Świtała - od Zdzisławy i Zygmunta Kuta z rodz.;

+ Stanisław Lech - od Lucyny i Bogusława Broncel z rodz.;

+ Henryk Wach - od Krystyny i Stanisława Podsiadło;

+ Edmund Ordon - od Grażyny Uliniarz z rodz.;

+ Wacław Czernecki - od Sylwka z żoną i dziećmi;

+ Helena Lech - od Henryka i Tadeusza Lech z rodziną;

+ Ireneusz Królik - od Dagmary i Jacka Magiera;

+ Krystyna Rosikoń - od Krystyny Duda;

+ Karol Halabowski - od brata Kamila z rodziną;

+ Wanda Gil - od Moniki i Tomasza Głąb z rodz.;

+ Józef Skipirzepa w 30 r. śm. - od córki z rodz.;

+ Marian Kozik - od koleżanek wnuczki Patrycji z pracy;

+ Stanisława, Wiktoria, Józef Wystrychowscy;

+ Arkadiusz Górecki - w 24 r. śm., Zofia Golis.

 

07.05.2022 – Sobota;

  7.00 + Otylia Kapral - od Krystyny Duda;

17.00 + Andrzej Morawski w 11 r. śm.;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) O Boże błogosławieństwo z racji 40 r. ur. Marcina Kaczmarka, 11 r. ur. Aleksandry Kaczmarek i 10 r. ur. Daniela Kaczmarka - od najbliższych;

*) O Boże błog. i potrzebne łaski na dalsze lata dla Stanisławy - w 75 r. ur.

 

08.05.2022 - IV Niedziela Wielkanocna;

  7.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP;  

  8.00 + Stanisława, Antoni Czyż;

10.00 + Stanisława, Stanisław Misiak, Stanisława, Władysława, Stanisław Mazanek, Zofia Szymkiewicz;

chrzest: Marianna Rubacha, Nikodem Miśta, Sara Rosikoń;

11.30 - Za Parafian; W intencji ks. Proboszcza z racji imienin;

16.30 - Nabożeństwo majowe;

17.00 + Marek w r. śm., Jacek, Andrzej Biedroń;

18.00 - Msza św. na Laskowcu;

 

09.05.2022 – Poniedziałek, Uroczystość Św. Stanisława BM;

  7.00 + ks. Stefan Wyporski - od Danuty Nowakowskiej z Magdaleną;

17.00 + Stanisława, Stanisław Nowakowscy;

18.00 1) + Andrzej Krulik - od sąsiadów Rafała i Małgorzaty Brodzik z córką;

            2) - O błogosławieństwo Boże dla ks. Proboszcza;

 

10.05.2022 – Wtorek;

  7.00 + Otylia Kapral - od Henryki Duda;

17.00 1) + Teresa Bubel - od siostry Ireny z mężem;

            2) + Kazimierz Hamerla - od rodziny Połaszewskich i Trepków;

18.00 + Krzysztof Kozieł - od syna Dominika z żoną Katarzyną;

 

11.05.2022 – Środa;

  7.00 + Wiesława Rasztabiga - od Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach;

17.00 1) + Alina z racji urodzin, Zenobiusz, Józefa, Feliks Macherzyńscy, Stanisława, Stanisław Gilowie z racji imienin;

            2) - O błog. Boże dla Alicji Banaś w 18 r. urodzin - od Rodziców;

18.00 - NOWENNA KU CZCI ŚW. JÓZEFA ZA ZMARŁYCH:       

+ Miłosz Koral - od OSP Przybynów;

+ Paweł Stępień - od Marioli Jamróz z Wrocławia;

+ Maria Borkowska - od rodziny Brodzińskich i Haber;

+ Grażyna Jaros - od Sabiny i Haliny z rodzinami;

+ Stanisława i Zbigniew Bomba - od sąsiadki Anity Skorek;

+ Włodzimierz Ptaszek - od sąsiadów Majewskich;

+ Anna Gołuchowska - od rodziny Frączyków z Moczydeł;

+ Henryk Pakuła - od Prac. Administracji i Obsługi  SP im. Wł. Szafera w Żarkach;

+ Józef Garcarz - od Mariana Gołuchowskiego;

+ Bronisław Dorobisz - od rodziny Majorów, Ptasińskich i Siekierskich;

+ Eugenia Kwiatkowska - od Ryszarda i Barbary Rosikoń z rodz.;

+ Lesław Maszczyk - od Rozalii z rodziną z Myszkowa;

+ Grzegorz Zamora - od grupy AA Żarki;

+ Marian Kot - od swatów Melanii i Grzegorza Hartwich z synem Przemysławem;

+ Janina Czernecka - od Wandy Włodarczyk z rodz.;

+ Aniela Świtała - od Eweliny i Damiana Gosek;

+ Stanisław Lech - od sołtyski z Czatachowy;

+ Henryk Wach - od Marii i Andrzeja Lech z rodz.;

+ Edmund Ordon - od Andrzeja Gruceli z rodziną;

+ Wacław Czernecki - od Pawła z żoną i dziećmi;

+ Helena Lech - od Henryki Duda;

+ Ireneusz Królik - od sąsiada Grzegorza Labochy z Kotowic;

+ Krystyna Rosikoń - od Janusza Tworka;

+ Karol Halabowski - od brata Mateusza z narzeczoną;

+ Wincenty Szczepańczyk - od Zarządu i Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SANIKO z Myszkowa;

+ Wanda Gil - od Zbyszka i Bogusi Płaczek z rodziną;

+ Sabina Morawiec - od rodziny Męcików;

+ Jerzy Majtka w r. śm. - od żony, synów i wnuków;

+ Stanisław Czyż - od uczestników pogrzebu;

 

12.05.2022 – Czwartek;

  7.00 + Andrzej Krulik - od Adama i Barbary Morawskich;

17.00 1) + Janina Pilis - od rodziny Zamorów i Sierpińskich z Zawady;

            2) + Stanisław Głąb - od Wojciecha i Janiny Kurek;

18.00 + Czesław Erbel - od rodziny Labocha z Zawiercia.

Dodatkowe informacje