Intencje mszalne: 6-19.09.2019

06.09.2019 - Piątek;

  7.00 + Zdzisław Jędrycha - od Barbary i Jana Kowackich;

17.00 + Bronisława w 4 rocznicę śmierci, Stanisław Sojka;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Zenona Dryjska - od rodziny Garncarz z Myszkowa i rodziny Kułach;

+ Małgorzata Solarczyk - od Teresy i Witolda Lamch z rodziną;

+ Stanisława Kowacka - od Jolanty Cichoń;

+ Barbara Ścigała - od swatki Marysi;

+ Ewa Beza - od koleżanki Bogusi Cacoń z rodziną;

+ Halina Pakuła - do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach oraz księgowości szkolnej;

+ Teresa Leks - od kolegi Czesława Sosnowskiego z żoną;

+ Arleta Kołodziejczyk - od Lucyny Trybuszewskiej z dziećmi;

+ Stanisław Kwiatkowski - od Małgorzaty i Artura Skinder;

+ Mieczysław Kwiecień - od Ireny Sojka z synem z Myszkowa;

+ Wiesław Nowakowski - od rodziny Zwolińskich i Wypychowskich;

+ Apolonia Szczepańczyk - od Zakładu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Hieronim Borzęcki - od sąsiadów Jędrzejkiewiczów;

+ Leokadia Hulbój - od kuzynki Lidii Nowakowskiej z rodziną;

+ Grzegorz Sokół - od chrześniaka Piotra z żoną Ewą i synem;

+ Grzegorz Wojciechowski - od koleżanki Lucyny Oleksiak;

+ Izabela Rajczyk - Buła - od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół w Żarkach;

+ Daniela Grzegorczyk - od Barbary i Jana Kiser;

+ Jerzy Machura - od sąsiadów Solarczyk i Kruczyk;

+ Anna Górniak - od wnuka Tomasza z żoną;

+ Marian Zembik - od Zofii i Mieczysława Kowackich z rodziną;

+ Wojciech Kustrzyński - od Wacławy i Jerzego Bubel, Teresyi Stanisława Bareła;

+ Stanisława Czyż - od Zakładu Pogrzebowego „Lilia”;

+ Alina, Zenobiusz, Józefa, Feliks Macherzyńscy, Stanisława, Stanisław Gil;

+ Tomasz Nowakowski - od syna Aleksandra z rodziną;

+ Anna, Adam Nowakowscy, Józefa, Stanisław Pacan - od Aleksandra z rodziną;

+ Genowefa w 3 rocznicę śmierci, Edward Słabosz oraz zmarli z rodziny Słabosz, Sas, Kucharczyk, Barchoń, Krzętowski, Koterba, Pink i Nowakowscy;

+ Krzysztof Wyporski i zmarli z rodziny Dudek i Wyporskich;

+ Mieczysław Kasznia w 19 rocznicę śmierci - od dzieci;

+ Tadeusz Tylkowski w 16 rocznicę śmierci - od żony i dzieci;

OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU:  + Teodozja Kasznia; Adam Podlejski; Marcin Płaczek; Zofia Stala; Grzegorz Skorek, Marcin Piątek, Witold Tomzik;

07.09.2019 - Sobota;

7.00 + Dariusz Kowacki - od Krystyny Tyrek z rodziną;

12.00 - Msza św. pogrzebowa;

15.00 - Msza św. ślubna;

16.00 - Msza św. ślubna;

17.00 + Antonina, Stanisław, Grzegorz Kołodziejczak;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Mariusza Kapuściak w 25 rocznicę sakramentu małżeństwa;

*) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Katarzyny i Wojciecha

z rodzinami oraz dla Doroty;

*) W intencji Nowożeńców:  Angeli i Roberta Waśniewskich; Eweliny i Wojciecha Skorek; Natalii i Patryka Gajda; Angeliki i Mariusza  Janocha;

08.09.2019 - 23 Niedziela Zwykła;

  8.00 + Filip Piętak w 4 rocznicę śmierci - od rodziców i dziadków;

10.00 + Tadeusz Rzepka w 4 rocznicę śmierci;

11.30 - Za Parafian;

17.00 + Jerzy Otręba - od szwagierki Danuty Kwiatkowskiej;

09.09.2019 - Poniedziałek;

  7.00 + Stanisława Chejduk - od Ewy i Sławomira Łyszczarz z rodziną;

17.00 + Dariusz Kowacki - od firmy transportowej Leszek Lamch z rodziną;

18.00 + Zdzisław Jędrycha - od współpracowników córki z SPZOZ Żarki;

10.09.2019 - Wtorek;

  7.00 + Jerzy Otręba - od szwagra Stanisława z rodziną;

17.00 + Adam Grabowski;

18.00 + Stanisława Chejduk - od Jolanty i Lucjana Koral z rodziną;

11.09.2019 - Środa;

  7.00 + Roman Sroka - od Grażyny Biedroń z rodziną;

17.00 + Zenon Ziernicki, Nikodem Matuszak w 9 rocznicę śmierci - od żony;

18.00 + Stanisława Skorek - od kuzynki Krystyny z rodziną;

12.09.2019 - Czwartek;

  7.00 + Dariusz Kowacki - od cioci Bogusi Kowackiej z rodziną;

17.00 + Zdzisław Jędrycha - od Marioli i Sławomira Gębka z dziećmi;

18.00 + Stanisława Chejduk - od rodziny Sikorskich i Żarskich;

13.09.2019 – Piątek, wsp. Św. Jana Chryzostoma – Biskupa i Doktora Kościoła;

  7.00 + Stanisława Chejduk – od Marii i Andrzeja Lech;

17.00 + Jerzy Otręba – od Sławomira Kwiatkowskiego z rodziną;

17.30 – Nabożeństwo fatimskie – część I;

18.00 - NOWENNA ZA ZMARŁYCH:     

+ Fundatorzy i ofiarodawcy naszej parafii;

+ Zenona Dryjska - od cioci Todzi z córką Agnieszką;

+ Małgorzata Solarczyk - od Jarosława Jeleń z rodziną;

+ Stanisława Kowacka - od rodziny Pyków;

+ Barbara Ścigała - od Haliny i Stefana Madej;

+ Ewa Beza - od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej i LO w Żarkach;

+ Halina Pakuła - do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach oraz księgowości szkolnej;

+ Teresa Leks - od Krystyny Moryn i Jadwigi Radosz z rodziną;

+ Arleta Kołodziejczyk - od rodziny Gruszków;

+ Stanisław Kwiatkowski - od Agnieszki Czupały z rodziną;

+ Mieczysław Kwiecień - od Grzegorza Kwietnia z rodziną;

+ Wiesław Nowakowski - od Danuty i Adama Grabowskich z rodziną;

+ Apolonia Szczepańczyk - od Bożeny Socha z rodziną;

+ Hieronim Borzęcki - od koleżanek córki Marii: Elżbiety, Jolanty, Barbary i Teresy;

+ Leokadia Hulbój - od Marii i Wojciecha Nieszporskich i Danuty Gradek;

+ Grzegorz Sokół - od sąsiadki Stanisławy Sucheckiej z rodziną;

+ Grzegorz Wojciechowski - od Rafała Symulskiego;

+ Izabela Rajczyk - Buła - od sąsiadów Chomackich;

+ Daniela Grzegorczyk - od Zofii Surma;

+ Jerzy Machura - od sąsiadki Krystyny Musiałek z rodziną;

+ Anna Górniak - od wnuczki Marii z rodziną;

+ Wojciech Kustrzyński - od Katarzyny i Andrzeja Gzieło z dziećmi;

+ Stanisława Czyż - od Genowefy Kot z córką Grażyną;

+ Teodozja Kasznia – od Basi z Głogowa z rodziną;

+ Alina, Zenobiusz, Józefa, Feliks Macherzyńscy, Stanisława, Stanisław Gil;

+ Tomasz Nowakowski - od syna Aleksandra z rodziną;

+ Anna, Adam Nowakowscy, Józefa, Stanisław Pacan - od Aleksandra

z rodziną;

OD UCZESTNIKÓW POGRZEBU:  + Adam Podlejski; Marcin Płaczek; Zofia Stala; Grzegorz Skorek; Marcin Piątek; Witold Tomzik; Teresa Płaczek; Stanisława Jędrycha;

18.30 – Nabożeństwo fatimskie – część II;

14.09.2019 – Sobota, święto Podwyższenia Krzyża Św.;

  7.00 + Dariusz Kowacki – od Haliny Bednarskiej z rodziną;

15.00 - Msza św. ślubna;

17.00 – rezerwacja;

18.00 - NOWENNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA:

*) Fundatorzy i ofiarodawcy parafii;

*) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Katarzyny i Wojciecha

z rodzinami oraz dla Doroty;

*) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kamila Hocasia z racji 18 rocznicy urodzin;

*) W intencji Nowożeńców:  Angeli i Roberta Waśniewskich; Eweliny i Wojciecha Skorek; Natalii i Patryka Gajda; Angeliki i Mariusza Janocha; Marty i Artura Męcik; Magdaleny i Krzysztofa Sobocińskich;

15.09.2019 - 24 Niedziela Zwykła;

   8.00 + Józef, Józefa Zamora, Ryszard, Czesława Kurek;

10.00 + Izydor Wyporski w 30 rocznicę śmierci;

11.30 - Za Parafian;

17.00 + Eugeniusz Radosz w 2 rocznicę śmierci – od syna Grzegorza z rodzeństwem;

16.09.2019 – Poniedziałek, wsp. Św. Męczenników Korneliusza – Papieża i Cypriana – Biskupa;

  7.00 + Jerzy Otręba – od siostry Bogusławy z mężem;

17.00 + Roman Sroka – od kolegi Waldka Czyża z żona z Jaworznika;

18.00 + Stanisława Chejduk – od Katarzyny i Marcina Wawryło z dziećmi;

17.09.2019 - Wtorek;

  7.00 + Bogusława Choińska – od siostry Danuty z rodziną;

17.00 + Stanisława Skorek – od swatki Marii Opiłka z rodziną;

18.00 + Władysław Skrzyniarz – od córki Krystyny;

18.09.2019 – Środa, święto Św. Stanisława Kostki – Zakonnika;

  7.00 + Stanisława Chejduk – od rodziny Aniołów;

17.00 – rezerwacja;

18.00 + Roman Sroka – od Gosków, Barełów, Broniszewskich i Gradzików;

19.09.2019 - Czwartek;

  7.00 + Stanisława Skorek – od rodziny Gorczyców;

17.00 + Stanisław Janusiewicz;

18.00 + Jerzy Otręba – od chrześnicy Doroty z rodziną;

Dodatkowe informacje