Domy zakonne

  • 00. Paulini, Leśniów, 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 99, tel. 34 314-80-22,
    kaplica nowicjatu p.w. NMP Częstochowskiej.
  • SS. Nazaretanki, Żarki, ul. Częstochowska 15, tel. 34 314-81-76;
    kaplica p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu.
  • SS. Obliczanki, 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 99, tel. 34 314-80-22;
    kaplica p.w. Najświętszego Oblicza Chrystusa.
  • Pustelnia, Czatachowa 50, kaplica p.w. Zesłania Ducha Świętego

Dodatkowe informacje