Instytucje pod pastoralną opieką parafii

 • Przedszkole: Żarki, ul. Wierzbowa, tel. 34 314-81-57
  www.przedszkole-zarki.pl
 • Szkoła Podstawowa: Zawada, tel. 34 314-80-44
 • Szkoła Podstawowa: Żarki, ul. Częstochowska, tel. 34 314-80-10
  www.spzarki.prv.pl
 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach: Żarki, ul. Myszkowska, tel. 34 314-80-24
  www.zs-zarki.edu.pl
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego: Żarki, ul. Sosnowa

Dodatkowe informacje