Namaszczenie Chorych

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1527    Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

1528    Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

1529    Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.


Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

Namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzania zgłoszonych chorych:

  • w pierwsze piątki miesiąca,
  • przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego
  • przed Wielkanocą
  • w każdym czasie gdy istnieje niebezpieczeństwo śmierci.

Ponadto w ciężkiej chorobie np. przed operacją, można poprosić o sakrament w kościele po mszy św.

Dodatkowe informacje