RYS HISTORYCZNY PARAFII

    Początkowo Żarki należały prawdopodobnie do parafii w Leśniowie, która istniała już w 1325 r. Parafia w Żarkach powstała pomiędzy 1325 a 1382 r. W 1518 r. właściciel Żarek Marcin Myszkowski, stolnik krakowski rozpoczął starania o utworzenie w jego dobrach prepozytury. W wyniku tych starań biskup krakowski Jan Konarski 8 kwietnia 1522 r. erygował w Żarkach prepozyturę uposażoną przez Marcina Myszkowskiego,

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje