RYS HISTORYCZNY PARAFII

    Początkowo Żarki należały prawdopodobnie do parafii w Leśniowie, która istniała już w 1325 r. Parafia w Żarkach powstała pomiędzy 1325 a 1382 r. W 1518 r. właściciel Żarek Marcin Myszkowski, stolnik krakowski rozpoczął starania o utworzenie w jego dobrach prepozytury. W wyniku tych starań biskup krakowski Jan Konarski 8 kwietnia 1523 r. erygował w Żarkach prepozyturę uposażoną przez Marcina Myszkowskiego,

Czytaj więcej...

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

Bł. Ludwik Roch Gietyngier (1927),
Eugeniusz Maślankiewicz (1928),
Stefan Kruszyński (1939),
Franciszek Januszewski (1943),

Czytaj więcej...

PROBOSZCZOWIE PARAFII

ks. Aleksander Cugowski (1925-34),
ks. Stanisław Ufniarski (1934-39),
ks. Stefan Banasiński (1939-52),
ks. Zygmunt Flisowski (1952-70)

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje