Dekret o męczeństwie

    W dniu 26 marca 1999 r. w Watykanie, w obecności Ojca św. Jana Pawła II, został uroczyście ogłoszony dekret o męczeństwie za wiarę 108 Sług i Służebnic Bożych z Kościoła katolickiego w Polsce z okresu II wojny światowej, w tym Ks. Ludwika Rocha Gietyngiera. Moment ten oznaczał pomyślne zakończenie długich i wnikliwych prac procesowych.
   Ojciec Święty po zapoznaniu się z całością problematyki przyjął i potwierdził swoim autorytetem Biskupa Rzymu autentyczność męczeństwa za wiarę. To orzeczenie męczeństwa za wiarę w znaczeniu teologicznym odnośnie do naszych Sług Bożych pozwala na ogłoszenie ich Błogosławionymi Męczennikami Kościoła.

Rys biograficzny

     Ks. Ludwik Roch Gietyngier urodził się 16 sierpnia 1904 r. w Żarkach. Był synem Władysława i Józefy z domu Maślankiewicz. Ojciec był z zawodu ślusarzem. Ludwik został ochrzczony w miejscowym kościele parafialnym w trzy dni po urodzeniu. Gdy miał cztery lata, został oddany przez rodziców do miejscowej ochronki prowadzonej przez siostry zakonne. Do szkoły początkowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w latach 1912-1916, a następnie złożył egzamin wstępny do czwartej klasy w Pierwszym Gimnazjum Polskim w Częstochowie.

Czytaj więcej: Rys biograficzny

Męczeństwo

    W dniu 6 października 1941 r. podobnie jak wszyscy kapłani katoliccy w powiecie wieluńskim został aresztowany, i po kilku godzinach przetrzymywania w Wieluniu został wywieziony do obozu przejściowego w Konstantynowie k. Łodzi. Warunki w obozie były bardzo ciężkie. Ks. Gietyngier odczuwał je tym bardziej, ponieważ od dłuższego czasu skarżył się na różne choroby. Po 3 tygodniach został wysłany transportem kolejowym wraz ze wszystkimi kapłanami do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Czytaj więcej: Męczeństwo

Sława męczeństwa

    Dla katolików narodowości polskiej w Ziemi Wieluńskiej aresztowanie i wywiezienie kapłanów przez władze hitlerowskie było tragicznym wydarzeniem. O ich losie w obozie koncentracyjnym w Dachau nie docierały żadne wiadomości. Dopiero po zakończeniu wojny "Wiadomości Diecezjalne" urzędowe pismo Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, podało nazwiska zamordowanych kapłanów.

Czytaj więcej: Sława męczeństwa

Modlitwa

    Panie Jezu Chryste, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, wysławiamy Cię za nieogarniony dar Twojej miłości i moc łaski okazanej w Twoich sługach: Błogosławionym Maksymilianie Binkiewiczu i Błogosławionym Ludwiku Rochu Gietyngierze, kapłanach, którzy « dla chwały Twojego Imienia » przyjęli śmierć męczeńską, dochowując w prześladowaniach wierności swojemu chrześcijańskiemu powołaniu, na wielorakich drogach życia.

Czytaj więcej: Modlitwa

Dodatkowe informacje