ŚWIĘTY JUDO TADEUSZU, PATRONIE W SPRAWACH SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY.

Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza o codzienną opiekę

     Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.
     Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię
i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.
     Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
     Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Dodatkowe informacje