Wolontariat czeka na chętnych...

"… Kochać tak, jak On kocha, pomagać tak, jak On    pomaga.''                            

                      Matka Tereresa z Kalkulaty                    

       Pan Bóg jest Tym, Który jak nikt inny zawsze jest blisko nas, nawet wtedy gdy myślimy, że z naszymi życiowymi problemami zostaliśmy całkiem sami. On jest i troszczy się nieustannie. Bóg często działa w naszym życiu przez wydarzenia i ludzi, których spotykamy na swojej drodz. Dlatego Pan Jezus zachęca nas do tego, by okazywać miłość bliźnim przez konkretne uczynki miłosierdzia, stając się w ten sposób narzędziem w ręku Pana. Bł. Matka Teresa  z Kalkuty mówiła o sobie, że jest ,,narzędziem i maleńkim ołówkiem w ręku Pana.''  Każdy z nas może być właśnie takim narzędziem. Czyniąc dobro nie trzeba robić wielkich rzeczy, ale jak mówiła Matka Tereska ,,rzeczy małe z wielką miłością.'' Jednym razem może być to modlitwa za bliźniego, innym razem dobre słowo, wsparcie duchowe czy materialne, poświęcony komuś czas w sposób bezinteresowny. Sposobów na okazywanie dobra jest bardzo wiele. W naszej parafii od roku rozwija się grupa wolontariuszy, którzy  w różnoraki sposób pragną pomnażać dobro, przekładając wiarę na uczynki. Albowiem: ,,wiara, jeśli nie byłaby połączona  z uczynkami, martwa jest sama w sobie'' (Jk2,18).                                                                                                                                               

 Wolontariat parafialny, to grupa kilkunastu młodych osób, która pod okiem naszych duszpasterzy, pragnie wspierać parafię wszędzie tam gdzie pojawia się taka potrzeba. Jak wiemy z przypowieści  o talentach, nie należy marnować dobra, które Pan Bóg w nas złożył. Dlatego trzeba nam ,,dzielić się wiarą jak chlebem'' - jak śpiewamy w jednej z piosenek religijnych, - wykorzystując nasze zdolności, które każdy z nas posiada.Dlatego...

...zapraszamy do aktywnego dzielenia się wiarą w grupie wolontariuszy z naszej parafii. Warunek jest tylko jeden: pragnienie czynienia dobra, na chwałę Bożą. :)

Klaudia Gocyła 

Dodatkowe informacje