Żywy Różaniec

    "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha
i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi światła i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca."
Jan Paweł II

    W naszej parafii Wspólnota Żywego Różańca istnieje od wielu lat. Obecnie Żywy Różaniec tworzy  5 róż; w tym 3 róże kobiece, 1 męska i 1 dziecięca. W ramach naszej parafii przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin także istnieje róża różańcowa.

    Msza święta dla grup różańcowych za żyjących i zmarłych członków żywego różańca jest odprawiana w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godzinie 17:00, wcześniej o 16:30 jest nabożeństwo różańcowe połączone z wymianą tajemnic różańcowych.

  Różaniec jest jedną z najpiękniejszych modlitw. Ojciec Święty Jan Paweł II często mówił, że różaniec jest Jego ukochaną modlitwą.

ZAPRASZAMY DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Dodatkowe informacje