Witamy na stronie naszej Parafii

Maryjo - módl się za nami

W miesiącu maju trwamy na modlitwie przy najukochańszej Matce. Pragniemy pięknym 
śpiewem litanii loretańskiej uczcić Jej Imię, a także zwrócić uwagę na określające Ją 
przymioty. Zawierzamy Ci Maryjo nasz kraj, naszą parafię, każdą i każdego z osobna. 
Wypraszaj łaski, których tak bardzo potrzebujemy. 

Wszystkich zapraszamy na nabożeństwa majowe do wspólnej modlitwy. 
Od poniedziałku do soboty na godz. 17.30
Natomiast w niedzielę na godz. 16.30

Zmartwychwstał !!!

Nie ma Go. Grób jest pusty. Jak zapowiedział, tak też i zrobił. Zmartwychwstał. Pokonał 
grzech, śmierć, szatana. Jest zwycięzcą. Niech Pan, który żyje, błogosławi nam na każdy 
dzień. Niech wlewa w nasze serca radość, optymizm i nadzieję. Niech prowadzi nas 
ku zmartwychwstaniu. 

Śmierć, która daje życie

Liturgia Wielkiego Piątku przenosi nas na Golgotę. Tam Chrystus poprzez swoją śmierć 
dokonał dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego, odkrywając przed nami tajemnicę krzyża. 
W krzyżu jest cierpienie, ale przede wszystkim zbawienie. Wartość krzyża prowadzi 
człowieka w inny wymiar życia. Chrystus umarł za każdego z nas, abyśmy mieli życie 
i to w obfitości.

 

Triduum czas zacząć

Rozpoczęliśmy święty czas. O godz. 18.00 kapłani pracujący w naszej parafii sprawowali 
Mszę Wieczerzy Pańskiej. Tym sposobem wspominaliśmy wydarzenia sprzed 2000 lat,
kiedy to Jezus w Wieczerniku ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie
liturgii dokonał się obrzęd przyjęcia 12 kandydatów do służby ministranckiej.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Ciemnicy. Tam  czeka na każdego z nas Chrystus, aż do Liturgii Wielkiego Piątku. 

Więcej artykułów…

  1. Zaproszenie na koncert

Dodatkowe informacje