Witamy na stronie naszej Parafii

Śmierć, która daje życie

Liturgia Wielkiego Piątku przenosi nas na Golgotę. Tam Chrystus poprzez swoją śmierć 
dokonał dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego, odkrywając przed nami tajemnicę krzyża. 
W krzyżu jest cierpienie, ale przede wszystkim zbawienie. Wartość krzyża prowadzi 
człowieka w inny wymiar życia. Chrystus umarł za każdego z nas, abyśmy mieli życie 
i to w obfitości.

 

Triduum czas zacząć

Rozpoczęliśmy święty czas. O godz. 18.00 kapłani pracujący w naszej parafii sprawowali 
Mszę Wieczerzy Pańskiej. Tym sposobem wspominaliśmy wydarzenia sprzed 2000 lat,
kiedy to Jezus w Wieczerniku ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie
liturgii dokonał się obrzęd przyjęcia 12 kandydatów do służby ministranckiej.
Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Ciemnicy. Tam  czeka na każdego z nas Chrystus, aż do Liturgii Wielkiego Piątku. 

Zaproszenie na koncert

Ku zmartwychwstaniu...

Środą Popielcową rozpoczęliśmy 40 dniowe ćwiczenia duchowe. Pragniemy wraz z Chrystusem
przeżyć ten wyjątkowy czas - łaski i nawrócenia. Poprzez post, modlitwę, jałmużnę, a nade
wszystko pokutę odnawiać w sobie piękno daru, jaki otrzymaliśmy na chrzcie św. Uczestnicząc
w pięknych i bogatych w treść nabożeństwach, chcemy odrzucać to wszystko, co nas oddala
od Boga. Zrywać ze starym stylem życiem i stać się nowym człowiekiem, tzn zmartwychwstać
ku pełni człowieczeństwa - to zadanie na nadchodzące dni. 

Więcej artykułów…

  1. Piłkarska liga

Dodatkowe informacje