WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice, Opiekunowie.

Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w systemie Wizja Net.

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

 

Do rodziców, którzy podczas rekrutacji podali adresy e-mail, zostały wysłane wiadomości z hasłem dostępu do Systemu Obsługi Przedszkoli firmy WizjaNet.

Aby zalogować się do systemu należy na stronie  https://przedszkola.wizja.net  wpisać swój e-mail, hasło (przesłane na adres e-mailowy) i zmienić hasło na własne. Na stronie udostępnione zostaną informacje o płatnościach i obecnościach dzieci.

Rodzice, którzy podali e-mail a nie otrzymają wiadomości na swoją pocztę proszeni są o kontakt.

 AKTUALNE WYTYCZNE GIS

Aktualne wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 roku obowiązujące od 1 września 2020 r.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

PRACA PRZEDSZKOLA NR 5 OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Szanowni Rodzice, 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. ścisłym reżimie sanitarnym. Na terenie przedszkola wszystkie osoby dorosłe wchodzące z zewnątrz są zobowiązane zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce. Rodzice będą zobowiązani m.in do przebywania tylko w wyznaczonych miejscach, przyprowadzania i odbierania dzieci tylko pojedynczo, nie przemieszczania się po przedszkolu, opuszczania terenu placówki bez zbędnej zwłoki.  Bardzo prosimy o zapoznanie się lub przypomnienie sobie procedur bezpieczeństwa, które zawierają  obowiązujące na chwilę obecną wytyczne sanitarne.

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSZKOLU NR 5

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.