Drodzy Rodzice!

„Jak określać dziecku granice i stawiać wymagania” to tytuł prelekcji, którą przedstawi Państwu pani I. Jaźwa na spotkaniu
w naszym przedszkolu dnia 28.11.2017r (wtorek) o godz. 16:30.

Serdecznie zapraszamy

Jednocześnie informujemy, że dnia 29.11.2017r. (środa)
o godz. 17:00
 odbędzie się zebranie grupowe podsumowujące wstępną obserwację dzieci.

P. Ula i p. Jagoda