W środę 15 maja 2019 roku w Hali Sportowej  w Tychach, odbyła się VIII Międzygminna Spartakiada Przedszkolaków „Mali Sportowcy 2019”, organizowana przez Przedszkole nr 5 oraz MOSiR Tychy. Jest to tradycyjne wydarzenie, organizowane już po raz ósmy, a inicjatorką od lat pozostaje dyrektor Przedszkola nr 5 – Pani Beata Czerwińska, wspierana przez Pana Leszka Śliwę z Działu Organizacji Imprez MOSiR-u.

W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn: Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 21, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Otwarte okno”, Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne „SportArt”.

Jury w składzie: Inspektor Miejskiego Centrum Oświaty –  Anna Chorąży, Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 –  Adam Burczyk, Wicedyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19  Mirosław Kurbiel  - przewodniczący jury, starannie monitorowało przebieg zawodów i ochoczo dopingowało małych sportowców.  Nad poprawnością sportowych zmagań czuwał sędzia główny – Pan Dawid Kołodziejczyk.

Drużynom towarzyszyła młodzież z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach, która dzielnie wspierała zawodników dodając im otuchy i mobilizując do działania. Czuwała również nad  sprawną wymianą sprzętu sportowego potrzebnego do kolejnych zmagań. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem Pani Soni Wieszczek.

Rozegrane konkurencje pozwoliły wyłonić zwycięzców. Wyniki VIII Spartakiady Przedszkolaków przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE – Przedszkole nr 6

II MIEJSCE – Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne „SportArt”.

III MIEJSCE – Przedszkole nr 5

Pozostałe drużyny zajęły ex aequo IV miejsce.

Za udział w spartakiadzie wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody, medale i dyplomy z pamiątkowym zdjęciem swojej drużyny. Liczyła się radość i zabawa. Dziękujemy małym sportowcom, GRATULUJEMY i zapraszamy serdecznie za rok.

 

 

spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada
spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada
spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada
spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada spartakiada