Witamy na stronie naszej Parafii

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne - wytyczne!!!

1. Udzielona zostaje do odwołania dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane ( dotyczy to także świąt Wielkanocnych).Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty transmisji Mszy św. w radiu, telewizji i Internetu, naszym facebooku parafialnym śledząc je z właściwa postawą i stosownym skupieniu.

2. Osoby pragnące skorzystać z Sakramentu Spowiedzi, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się (34/314 80 16). Służymy każdego dnia. Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwa spowiedź przez telefon czy internet.

3. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem we Mszy św. i innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc kapłana i posługujących. Dotyczy to także uczestników ceremonii pogrzebowych.

4. Pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych zostają zawieszone. Nie dotyczy to zgłoszeń indywidualnych, gdy prosi chory, bądź rodzina, gdy wymaga tego stan chorego.

5. Kościół i kaplica adoracji pozostają ciągle otwarte.

6. W kancelarii załatwiamy tylko sprawy pilne, np. dotyczące pogrzebu, inne proszę odłożyć, bądź skontaktować się z nami telefonicznie.

7. Zawieszony zostaje Sakrament Bierzmowania, który był zaplanowany w naszej parafii na 18 maja. Odbędzie się w późniejszym terminie, po ustaniu zagrożenia epidemii.

8. Uroczystość I Komunii Świętej będzie mogła się odbyć dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Na ten czas, nie można udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi co do terminu naszej Komunii.

Apelujemy do rodziców, aby w tym czasie zatroszczyć się o katechezę domową, wspólną modlitwę, naukę materiału przewidzianego do I Komunii Świętej.

9. W przypadku pogrzebu obowiązują wydane zarządzenia co do ilości osób jak i przebiegu. Ograniczenie do 5 osób, wtedy rodzina decyduje, kto będzie mógł być obecny na uroczystościach pogrzebowych. W kościele odbywa się Msza bez trumny lub urny.

 

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

Na wszystkich celebracjach Wielkiego Tygodnia, Triduum i Świąt Zmartwychwstania obowiązuje ograniczenie liczby wiernych do 5 osób!

W Niedzielę Palmową, sprawuje się Msze św. bez procesji. Transmisja na facebooku parafialnym o 11.30. Porządek niedzielny.

 

Wielki Czwartek

 Transmitowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 bez obmywania nóg i nie urządza się Ciemnicy, czyli na koniec Mszy św. nie przenosi się do niego Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek

 Koronka do Bożego Miłosierdzia transmitowana o godz. 15.00, o godz. 17.00 transmisja Drogi Krzyżowej a następnie o godz. 18.00 transmisja Liturgii Wielkiego Piątku. Podczas adoracji Krzyża oddaje się cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Nie urządza się Grobu Pańskiego. Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum.

Wielka Sobota

 Nie organizowane jest tradycyjne święcenie pokarmów! Dotyczy to zarówno poświęcenia w kościołach, kaplicach, w plenerze czy domach prywatnych. Nie tworzymy wyjątków.

Zamiast tego zachęcamy do obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym. Treść tego błogosławieństwa, znajduje się na stronie internetowej, w gablocie, na stoliku pod chórem, także w sklepach przy kościele.

Wigilia Pachalna  i Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa

 Liturgia rozpocznie się o godz. 20.00 ( transmisja na facebooku parafialnym). Pomija się obrzęd poświęcenia ognia  i poświęcenia wody. W niedziele rano nie odbywa się procesja rezurekcyjna. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 11.30 - transmisja przez facebooku parafialnym, 17.00;

Dyspensa ks. Abp Wacława Depo - 24.03.2020

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związku z „Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznychw najbliższych tygodniachz dnia 21marca br.,wszystkim wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, a także wszystkim przebywającym na jej terytorium udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Powyższa dyspensa obowiązuje od dnia jej podpisania, aż do odwołania.Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej. Usilnie prosi się także ogłoszenie jej wiernym,umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych. Abp Wacław Depo

 

INFORMACJE !!!

Ważny informacje w sprawie sytuacji zagrożenia epidemicznego

Ze względu na sytuację panującą w kraju odnośnie do koronawirusa pragniemy poinformować, że decyzją ks. Abpa zostają zawieszone rekolekcje parafialne wielkopostne, w tym rekolekcje szkolne zostają odwołane. Również wszelkie spotkania dzieci i młodzieży zawieszone aż do odwołania. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa publicznie celebrowane jak drogi krzyżowe, gorzkie żale, nowenny, koronki do Bożego Miłosierdzia, Różaniec.

Zgodnie z przyjętymi przepisami we Mszach św. i liturgii sakramentów także pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Decyduje kolejność przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo osób zamawiających daną intencję czy rodzinę zmarłego.

Według apelu ks. Abpa prosimy o zachowanie ostrożności i stosowania się do wytycznych :

- udzielona zostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św., dla osób chorych, starszych, dzieci i młodzieży i osób czujących zagrożenie; zachęcamy do godnego wysłuchania mszy św. w radiu bądź w TV;

- porządek mszy św. niedzielnych i w tygodniu zostaje bez zmian, bez dodatkowych nabożeństw; w piątek transmisja na facebooku parafialnym z drogi krzyżowej o 17.30;

- zachowujemy stosowny, bezpieczny dystans podczas liturgii w kościele;

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego

- rezygnacja z napełnienia kropielnic wodą święconą

- istnieje możliwość przyjmowania w tym czasie komunii św. na rękę, wg przyjętych zasad;

- w konfesjonałach mamy umieszczone foliowe przegrody na kratkach, zachęcamy do spowiedzi przed każdą mszą św. - nie odbędzie się zorganizowana spowiedź wielkopostna dlatego zapraszamy indywidualnie;

- kościoły zostają otwarte, zachęcając do jeszcze gorliwszej modlitwy; kaplica adoracji jest otwarta cały dzień.

- na każdej mszy św. śpiewamy suplikacje, prosząc Boga o oddalenie zagrożenia

- prosimy o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi naszej pomocy, np. poprzez pomoc w zakupach

 - kancelaria funkcjonuje bez zmian, ale prosimy, aby w miarę możliwości sprawy kancelaryjne załatwiać drogą telefoniczną. Kontakt w kancelarii tylko w sprawach pilnych, inne odłożyć na kolejne tygodnie.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2020

WIZYTA DUSZPASTERSKA

10.01. - 25.01.2020

 

10.01.2020 - Piątek

  9.00 - ul. Plater i Różana od 14.00 - ul. Wierzbowa i Sosnowa - 1 kapłan

 9.00 -  ul. Topolowa, Moniuszki ( od końca) - 1 kapłan

 

11.01.2020 - Sobota

9.00 - ul. Częstochowska ( od końca nr. parzyste)  - 1 kapłan

9.00 - ul. Częstochowska ( od końca nr. nieparzyste)   - 1 kapłan

 

13.01.2020 - Poniedziałek

9.00 - ul. Serwin, Łąkowa - 1 kapłan

9.00 - ul. Astrów, Kopernika - 1 kapłan

 

14.01.2020 - Wtorek;

  9.00 - ul. Fiołków, Bratków, Tulipanów- 1 kapłan

  9.00 - ul. Chryzantem, Konwalii, Kąkoli, Chabrów  -1 kapłan

 

15.01.2020 - Środa;

9.00 - Osiedle Sportowców i od 15.30 - Ul. Wrzosowa, Świerkowa, Jałowcowa, Brzozowa, Borówkowa -  1 kapłan

 9.00 - ul. Górki  od 14.00 Bloki Pom -u : nr 59, 59a, 61, 61a - 1 kapłan

 

16.01.2020 - Czwartek

9.00 - ul. Mickiewicza, Staffa, Słowackiego, Prusa, Sienkiewicza 1 kapłan

9.00 - ul. Orzeszkowej, Norwida, Broniewskiego  1 kapłan

 

17.01.2020 - Piątek

9.00 - ul. Olszowa, Chopina, Słoneczna   - 1 kapłan

9.00 - ul. Steinkellera, Zielona   - 1 kapłan

 

18.01.2020 - Sobota

9.00 - Stary Rynek, Myszkowska (do ul. Koziegłowskiej), Koziegłowska (do mostu) - 1 kapłan

9.00 - ul. Strażacka, Prosta, Mokra, Cegielniana, Ogrodowa - 1 kapłan

 

25.01.2020  - Sobota

Dzień Uzupełnień

W tym dniu, te rodziny, które z różnych powodów nie mogły przyjąć kapłana, a mają takie życzenie, zostaną odwiedzone przez kapłana. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się w zakrystii, bądź kancelarii.

Więcej artykułów…

  1. REKOLEKCJE ADWENTOWE: 15-18.12.2019

Dodatkowe informacje