Akcja Katolicka

    Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną. Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii liczy 26 osób. Akcja Katolicka spotyka się w parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca na katechezie formacyjnej. Prezesem POAK od grudnia 2012 roku jest Sabina GRUCELA. Asystentem kościelnym parafialnego oddziału Akcji Katolickiej jest proboszcz ks. Jan WAJS.

 

 

 

 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy
Rzymskokatolickiej Parafii
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach
ul. Leśniowska 1
42-310 Żarki
Tel. 797 299 258
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie.
Oddział w Żarkach
46 8279 1036 0400 4327 2004 0101
z dopiskiem: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Dodatkowe informacje